برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با کسب و کارهای نو آفرینانه کشاورزی "

✅اطلاعیه
قابل توجه اعضای شرکتهای خدمات فنی و مهندسی کشاورزی
بدینوسیله به اطلاع می رساند به جهت بکار گیری ظرفیت بخش غیر دولتی در نظام نوین ترویج کشاورزی ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی اقدام به برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با کسب و کارهای نو آفرینانه کشاورزی "
به صورت ویدیو کنفرانس از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۲/۲۸  
در سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج
به نشانی الکترونیکی " https://vc.areeo.ac.ir/ch/stoch"
بدون محدودیت نفرات شرکت کننده ( با نام کاربری : sto و پسورد ۲۰۱۸ ) نماید .
از اعضای شرکتها خواهشمند است در دوره فوق شرکت نمایند .

دوشنبه ۲۹-۰۲-۱۳۹۹
برچسب ها: