برگزاری جلسه مشترك سازمان نظام مهندسي و مركز تحقيقات كشاورزي

✅به گزارش روابط عمومي سازمان ،صبح امروز در جلسه مشترك سازمان نظام مهندسي و مركز تحقيقات كشاورزي
🔻مهندس شفيعي گفت: باتوجه به اينكه به لحاظ  اكولوژيكي امكان توسعه افقي بخش كشاورزي در سطح كشور مقدور نيست، لذا جهت افزايش بهره وري در واحد سطح نياز به تكنولوژي جديد داريم و براي تحقق اين امر مركز تحقيقات كشاورزي بايد وارد عمل شود
◀️
🔻
وي با اشاره به سياست هاي وزارت جهادكشاورزي در خصوص عدم مجوز كشت سبزي و صيفي در فضاي باز در سال هاي آتي،خواستار يافته ها و ايده هاي جديد مركز تحقيقات كشاورزي در خصوص گلخانه ها در سطح استان شدند
◀️
🔻
رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان با اشاره به نياز توليد كنندگان محصولات گلخانه اي،روش هاي جديد و تكنولوژي هاي روز دنيا خواستار معرفي بذور اصلاح شده،انواع سازه هاي منطبق بر اقليم منطقه،تجهيزات و ماشين آلات مورد نياز گلخانه ها از طرف مركز تحقيقات شدند
وي افزود:
به دليل پايين بودن مساحت هاي گلخانه هاي موجود در استان بايد بومي سازي تكنولوژي هاي روز دنيا در ارتباط با تجهيزات مورد نياز گلخانه ها از سوي مركز تحقيقات در اولويت قرار گيرد
◀️
🔻
مهندس شفيعي در بخش ديگري با اشاره به اهميت كشت نشايي در راستاي سياسيت هاي وزارت جهاد كشاورزي و مزاياي آن در ارتباط با عملكرد محصول،كاهش مصرف آب و كنترل علف هاي هرز و آفات،كاشت نشاء در محيط هاي كنترل شده را خوب ارزيابي نمودند و خواستار تهيه pdm مناسب براي توسعه گلخانه هاي نشايي شدند
◀️
🔻
رييس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان در پايان گفتند:سازمان نظام مهندسي با پتانسيل ١٤هزار عضو آماده انتقال يافته هاي تحقيقاتي و تكنولوژي روز به مزارع مي باشد

یکشنبه ۰۸-۰۲-۱۳۹۸
برچسب ها: