همکاری با آژانس هواپیمایی ترکان پرواز

طی توافقنامه فی ما بین سازمان و ترکان پرواز ایرانیان، اعضای محترم سازمان با شرایط ذیل میتوانند از خدمات  این هتل استفاده نمایند
ضمنا جهت دریافت  معرفی به روابط عمومی سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی استان مراجعه فرمایید

یکشنبه ۰۸-۱۰-۱۳۹۸
برچسب ها: