تفاهمنامه های سازمان در دوره اول،دوم وسوم

تفاهم نامه های منعقده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

 

موضوع تفاهمنامه:

واگذاری وظیفه انجام خدماتی و تشریفاتی صدور پروانه واحد های تولیدی زیر بخش شیلات و آبزیان از بخش دولتی (سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی) به بخش غیر دولتی (سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی).

هدف :

اجرایی نمودن نظام جامع دامپروری کشور و تسهیل و تسریع در صدور موافقت اصولی جهت احداث واحد های پرورش آبزیان.

تاریخ: 1390/8/30

موضوع تفاهمنامه:

واگذاری قسمتی از اختیارات مجری طرح در شهرستان ها به عهده نظام مهندسی کشاورزی استان با مشارکت شرکت های خدمات فنی و مهندسی در خصوص اجرا و تشکیل پرونده ها در امر بهینه سازی مصرف سوخت در واحد های مرغداری

هدف:

هدفمندسازی یارانه ها و بهینه سازی مصرف سوخت در واحد های مرغداری

فیمابین :

تعاونی مرغداران تخم گذار استان آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی .

تاریخ: 1390/8/30

 


                      

موضوع تفاهمنامه:

واگذاری قسمتی از اختیارات مجری طرح در شهرستان ها به عهده نظام مهندسی کشاورزی استان با مشارکت شرکت های خدمات فنی و مهندسی در خصوص اجرا و تشکیل پرونده ها در امر بهینه سازی مصرف سوخت در واحد های دامداری و نیز تلیسه و اسپرم

هدف:

هدفمندسازی یارانه ها و بهینه سازی مصرف سوخت در واحد های دامداری و تعاونی ها ی کشاورزی

فیمابین :

تعاونی های کشاورزی و صنعت دامپروری استان آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی .

تاریخ: 1390/7/1                           


 

موضوع تفاهمنامه:

اجرای وظیفه انجام امور خدماتی و صدور پروانه واحد های تولیدی زیر بخش دام و طیور از بخش دولتی(سازمان جهاد کشاورزی) به بخش غیر دولتی(سازمان نظام مهندسی)

هدف:

بهسازی و نوسازی اماکن دامی و روستایی، بهسازی واحد های صنعتی ، توسعه ، تغییر نام و مجوز تغییر کاربری و عملیاتی نمودن اجرای نظام دامپروری

فیمابین:

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1390/7/6                 


 

موضوع تفاهمنامه:

اجرای دوره های آموزش زبان انگلیسی در واح های تابع موسسه گلدیس برای افراد معرفی شده از سوی سازمان نظام مهندسی با ارائه 20% تخفیف

هدف:

آموزش زبان و بالا بردن سطح دانش مهندسان

فیمابین:

موسسه فرهنگی هنری گلدیس و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1390/8/22


 

موضوع تفاهمنامه:

انجام عملیات میدانی و تکمیل پرسشنامه توصیفی و شناسنامه دار کردن بهره برداران کشاورزی

هدف:

همکاری و مشارکت در انجام عملیات میدانی

فیمابین:

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1390/7/30


 

موضوع تفاهمنامه:

برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی مطابق اهداف و سیاست های مورد توافق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و شرکت زیست فناور سبز

هدف:

افزایش دانش فنی و تخصصی کارشناسان بخش کشاورزی ، در زمینه ارتقای آگاهی و ترویج مصرف مواد آلی و زیستی با استفاده از ظرفیت های تخصصی سازمان و بهره گیری متقابل از گروه کارشناسی شرکت زیست فناور سبز.

فیمابین:

شرکت زیست فناور سبز و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1390/7/19          

 


 

موضوع تفاهمنامه:

دهگردشی و گزارش ساخت و ساز های غیر مجازدر کلیه اراضی کشاورزی اعم از زراعی و باغ ها در سطح استان

هدف:

واگذاری وظایف غیر حاکمیتی و آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی

فیمابین:

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:1392/4/1  


موضوع تفاهمنامه:

بازدید های اولیه و معاینه فنی کمباین های برداشت محصول غلات توسط اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بمنظور افزایش بهره وری و کاهش ضایعات

هدف:

افزایش بهره وری و کاهش ضایعات و حرکت در مسیر فنی شدن تولید محصولات کشاورزی

فیمابین:

معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1392/2/28                                                     

 


موضوع تفاهمنامه:

انجام عملیات اصلاح نژاد دام روستائی (گاو) در سطح روستاهای شهرستان مطابق لیست پیوستی به تفکیک شهرستان و شرکت های فنی و مهندسی

هدف:

بهبود تولیدات دامی

فیمابین:

معاونت بهبود تولیدات دام و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1391/12/16 

 

موضوع تفاهمنامه:

همکاری در راستای بهبود فعالیت مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی با ساختار خوشه های فناور به منظور ایجاد زمینه های لازم برای بسط و توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی.

هدف:

توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیت های دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی بویژه ایجاد پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری

فیمابین:

مرکز تحقیقات کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:1391/10/21

 


 

موضوع تفاهمنامه:

بررسی و اقدام در واگذاری پروژه های اجرائی فضای سبز به کارشناسان عضو نظام مهندسی جهت احیاء و احداث و نگهداری

هدف:

همکاری متقابل بین دو سازمان و بهره مندی از امکانات یکدیگر و تامین نیازها در جهت گسترش فضای سبز شهر تبریز و ایجاد اشتغال و حمایت از فارغ التحصیلان.

فیمابین:

سازمان پارک ها و فضای سبز و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1390/12/15

 

موضوع تفاهمنامه:

واگذاری وظیفه ثبت پرونده های تسهیلات بانکی مربوط به اماکن دامی مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی در سیستم رایانه بانک کشاورزی

هدف:

تسهیل و تسریع در ارایه تسهیلات به بهره برداران بخش کشاورزی

فیمابین:

مدیریت شعب بانک کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1391/11/14

 

موضوع تفاهمنامه:

همکاری متقابل در جهت تهیه طرح های بانکی با استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده در سطوح کارشناسی

هدف:

ارائه خدمات به نیرو های آموزش دیده

فیمابین:

شرکت جمع اندیشان تبریز و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:1391/5/2

 


موضوع تفاهمنامه:

همکاری در جهت علمی ، فنی و پژوهشی و اجرائی و ارتقاء سطح سلامت شاغلین سازمان نظام مهندسی کشاورزی

هدف:

استفاده از ظرفیت ها و توانایی های علمی ، فنی، اجرائی و پژوهشی طرفین

فیمابین:

معاونت بهداشت استان آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1390/5/16               

 

موضوع تفاهمنامه:

نظارت در امر بهینه سازی مصرف سوخت و تهویه مناسب از طریق تجهیز سالن های مرغداری و گاوداری و تجهیزات آن بمنظور کاهش هزینه های تولید و ارتقاء بهره وری منابع تولید

هدف:

هدفمندی یارانه هاوبهینه سازی درمصرف سوخت درواحد های مرغداری وگاوداری

فیمابین:

معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:1391/7/14

 

موضوع تفاهمنامه:

پروژه یابی و تشکیل پرونده ،تعیین شرکت طرح مجاز،کنترل و ارزیابی پروژه ها، تصویب طرح و تعیین پیمانکار مجری مجاز، نظارت در تست ، آموزش و تحویل طرح های آبیاری تحت فشار

هدف:

مدیریت خدمات کشوری مبنی بر واگذاری تصدی گری اجتماعی ،فرهنگی خدماتی و زیر بنایی دولت به بخش خصوصی

فیمابین:

مدیریت آب وخاک و امور فنی مهندسی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1391/1/15                                               

 


موضوع تفاهمنامه:

انجام عملیات میدانی و تکمیل پرسشنامه و شناسنامه دار کردن بهره برداریهای کشاورزی شهرستان آذر شهر و آموزش و جمع آوری اطلاعات توصیفی GIS

هدف:

فراهم نمودن اشتغال برای افراد آموزش دیده

فیمابین:

مدیریت جهاد کشاورزی آذر شهر و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:1391/6/3


 

موضوع تفاهمنامه:

همکاری و مشارکت در انجام امور مربوط به ایجاد زمینه های مشترک ، همکاری و استفاده از تشکل های نظام مهندسی در مراکز روستائی و ارائه خدمات مطلوب به بهره برداران کشاورزی

هدف:

ایجاد زمینه های همکاری مشترک و استفاده از ظرفیت تشکل های نظام مهندسی در مراکز روستائی

فیمابین:

مدیریت شعب پست بانک استان آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1390/5/9

 


موضوع تفاهمنامه:

همکاری و مشارکت در انجام برنامه های پایش – حفاظت و نگهداری – طراحی و ساماندهی- طرح نویسی و آموزش و فرهنگ سازی محیط زیست

هدف:

بهره مندی از ظرفیت ها،استعداد،پتانسیل و نیروی مجرب در جهت واگذاری طرح ها

فیمابین :

اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:1390/2/19


 

موضوع تفاهمنامه:

همکاری و مشارکت در امر اجرای قرارداد دهگردشی و ساماندهی و پالایش گزارشات ساخت و ساز های غیر مجاز توسط کارشناسان کشاورزی و پیگیری و نظارت بر عملکرد آنان.

هدف:

توانمند سازی نیروی انسانی و کمک به اشتغال

فیمابین:

امور اراضی جهاد کشاورزی استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:1390/11/12

 

موضوع تفاهمنامه:

پایش و کنترل زیست محیطی صنایع و معادن بزرگ استان با معرفی کارشناس ناظر مقیم به صنعت و معدن

هدف:

همکاری های مشترک زیست محیطی

فیمابین:

اداره کل حفاظت محیط زیست و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:1390/2/30


                                                                                 

موضوع تفاهمنامه:

همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

هدف:

ارتقای سطح مهارت- تحقق اهداف آموزش در برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور- تلاش در جهت ارتقای سطح دانش و توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی - آینده پژوهی مشاغل جدید در حوزه کشاورزی

فیمابین:

مدیر کل آموزش و فنی و حرفه ای استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:1392/5/2

 

موضوع تفاهمنامه:

واگذاری وظیفه صدور پروانه مشاغل خانگی از بخش دولتی به بخش غیر دولتی

هدف:

حمایت از مشاغل خانگی وساماندهی آن

فیمابین:

سازمان جهاد کشاورزی استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:1390/3/25                                                                                                              

 

موضوع تفاهمنامه:

ارائه خدمات بانکی در قالب عقود عملیات بانکی بدون ربا به سازمان نظام مهندسی و اعضای حقیقی و حقوقی تحت پوشش آن

هدف:

ارائه خدمات بانکی

فیمابین:

بانک توسعه تعاون و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ: 1390/7/12


                                                                       

موضوع تفاهمنامه 4 جانبه:

انجام امورات مربوط به پروژه یابی ، تشکیل پرونده ، تعیین شرکت طراح مجاز ،کنترل و ارزیابی پرونده ها،تصویب طرح تعیین پیمانکار مجری مجاز ،اجراء ، نظارت ،آموزش ، تست و تحویل طرح های آبیاری تحت فشار

هدف:

واگذاری تصدیگری ، فرهنگی ،خدماتی و زیر بنایی دولت به بخش خصوصی

فیمابین:

مدیریت آب و خاک استان – مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه - سازمان بسیج مهندسی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:1390/3/24

 

موضوع تفاهمنامه:

بهره مندی از توانمندی های بالقوه وبالفعل طرفین در توسعه فناوری های ناشی از فعالیت های دانش محور در بخش کشاورزی و ارتقاء بهره مندی و مدیریت در فعالیت های تولیدی خدمات بخش کشاورزی استان

هدف:

همسوسازی و حمایت از فعالیت های علمی و مهندسی کردن فرایند های تولید و ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی

فیمابین:

سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تاریخ:15/3/1391