بررسی روند اجرای صدور مجوزهای تلقیح مصنوعی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

✅بررسی روند اجرای صدور مجوزهای  تلقیح مصنوعی توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

🔶جلسه کمیته فنی استانی صدور مجوزهای تلقیح مصنوعی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضور نماینده معاونت بهبود تولیدات دامی استان و نماینده مامورین تلقیح مصنوعی استان تشکیل شد .

🔸در این نشست رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با اشاره به ابلاغیه اخیر معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی به شماره 900/99/865 مورخ 99/2/09 و کمیته مورد تاکید در دستورالعمل را بهترین راه برای ساماندهی و جلوگیری از فعالیت مامورین غیر مجاز شبکه تلقیح مصنوعی استان دانستند .

🔸در ادامه دکتر قویدل نماينده معاونت بهبود و توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي با اشاره به دستورالعمل جدید ابلاغی و ابطال دستورالعمل قبلی  مطابق ماده 15 دستورالعمل جدید به تشکیل کمیته استانی تاکید نمودند

🔸سپس نماینده مامورین تلقیح مصنوعی استان به مشکلات فعالان در شبکه اشاره کردند

و در پایان مقرر گردید  :
🔻🔻🔻🔻🔻🔻
1-  سازمان نظام مهندسی طی نامه ای تشکیل سریع کمیته استانی را معاونت بهبود تولیدات دامی استان درخواست نماید .
2-  سازمان نظام مهندسی درخواست فعال سازی قسمت تلقیح مصنوعی در سامانه پنجره واحد را پیگیری نماید .
3-  سازمان نظام مهندسی موارد قابل طرح در کمیته استانی را احصاء نماید .
4-  معاونت بهبود تولیدات دامی استان نسبت به اعلام ظرفیت های مورد نیاز به تفکیک مناطق تعیین شده به سازمان نظام مهندسی استان مطابق ماده 11 دستورالعمل اقدام نماید .

دوشنبه ۲۹-۰۲-۱۳۹۹
برچسب ها: