اتکا به سرمایه عظیم مردمی کلید توسعه پایدار منابع طبیعی است

به دلیل نقش گسترده اجرای عملیات آبخیزداری در توسعه کشاورزی و امنیت غذایی با توجه به تاکید برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر اجرای پروژه های آبخیزداری تا سطح ده میلیون هکتار و تخصیص اعتبار به صندوق توسعه ملی به منظور اجرای پروژه های یاد شده دفتر ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها و مراتع کشور به منظور ایجاد هماهنگی و همسویی دست اندر کاران حوضه آبخیز در راستای مشارکت موثر و ایجاد زمینه پایدار در حوزه های آبخیز اقدام به برنامه ریزی برای انجام طرح توانمند سازی و مشارکت دست اندر کاران در اجرای پروژه های آبخیزداری نمود که در استان آذربایجان شرقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این راستا در سال 97 و 98 اقدام به عقد قرارداد با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان نمود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در حاشیه کارگاه ایجاد ذهنیت مشترک بین تسهیلگران و دست اندرکاران درون سازمانی در اجرای طرح آموزش ، ترویج و مشارکت های مردمی در پروژه های آبخیزداری که روز پنج شنبه مورخ 27/4/98 برگزار گردید ، ضمن تشکر از اداره کل منابع طبیعی استان به جهت اعتماد مجدد به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در واگذاری طرح در سال 98 ، اجرای این طرح را نویدی برای توسعه پایدار در منابع طبیعی دانستند چرا که در صورت آگاهی مردم از مزایای اجرای پروژه های منابع طبیعی و جلب مشارکت ایشان و واگذاری مدیریت پروژه ها به خود مردم هست که اجرا و نگهداری پروژه ها  بدون مشکل خواهد بود و در اینجا وظیفه تسهیلگر هست که با روش های نوین تسهیلگری با برقراری ارتباط و تعامل مثبت با جوامع محلی و به کار گیری شیوه های نوین گفتگو ، حس نیاز به اجرای پروژه ها و ابتکار عمل و خلاقیت و قدرت تصمیم گیری را در بهره برداران ایجاد نمایند .

در این جلسه که با حضور 19 نفر از تسهیلگران این سازمان و 25 نفر از دست اندر کاران درون سازمانی اداره کل منابع طبیعی استان تشکیل شد  حاضران با هدف و روند اجرای طرح آشنا شدند .

امید است با تداوم اجرای این طرح ها و با تکیه به سرمایه عظیم مردمی که کلید توسعه پایدار منابع طبیعی هست بتوانیم با جلب مشارکت حداکثری گامی در جهت تحقق اهداف طرح برداریم .

 

دوشنبه ۳۱-۰۴-۱۳۹۸
برچسب ها: