دام و طیور

 

زمینه فعالیت

نام مدیر عامل

محل دفتر

مشاوره امور دام

رحیم علی جان پور

تبریز

مشاوره امور دام

نازیلا سلیقه

تبریز

مشاوره امور دام

ابراهیم زارع

بناب

مشاوره امور دام

ناصر امیر ابراهیمی

مراغه

مشاوره امور دام

پرویز محمدی

مراغه

مشاوره امور دام

صادق والی زاده

مرند

مشاوره امور دام

نوری فلاح

ورزقان

مشاوره امور دام

امید بایبوردی

اهر

مشاوره امور دام

حسن رحیمی اسکوئی

بستان آباد

مشاوره امور دام

حسن سلمانی

مرند

مشاوره امور دام

حیدر زاهدی

ملکان

مشاوره امور دام

فیروز اکبری

سراب

مشاوره امور دام

جواد جلالت آزاد

عجب شیر

مشاوره امور دام

بهزاد وطن خواه

تبریز

دام و طیور

احمد سامان آذری

تبریز

دام و طیور

عارف اسماعیلی

ورزقان

یکشنبه ۱۱-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: