شرایط دریافت بیمه درمان تکمیلی

🍀قابل توجه همکاران و اعضای محترم سازمان☘️☘️🍀

به استحضار می رساند بيمه درمان تكميلي تا مورخ ٩٧/١١/١٠ تمديد شد
اعضاي محترم ميتوانند با در دست داشتن مدارك مندرج در سايت سازمان به نشاني www.aeoaz.ır به سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان مراجعه نمايند

شنبه ۰۱-۱۰-۱۳۹۷
برچسب ها: