✅رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از تشکیل شرکت های خدمات مشاوره فنی خاکشناسی و مدیریت خاک در اجرای ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از تشکیل شرکت های خدمات مشاوره فنی خاکشناسی و مدیریت خاک در اجرای ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد
🔻🔻
مهندس شفیعی گفت:در راستای اجرای ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی و همچنین در اجرای ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ، نظام اجرایی آزمایشگاههای خاکشناسی و شرکت های خدمات مشاوره فنی خاکشناسی و مدیریت خاک عملیاتی مي شود
🔻🔻
وی افزود: بر اساس ابلاغیه جدید مجوز آزمایشگاههای خاکشناسی و شرکت های خدمات مشاوره فنی و خاکشناسی و مدیریت خاک توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان صادر خواهد شد
🔻🔻
رئیس سازمان نظام مهندسی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به وظایف این شرکت ها در کنار آزمایشگاهها اعلام کرد: این شرکت ها بر اساس نتایج آزمایشگاهها با بررسی های میدانی ناشی از دانش و تجارب کارشناسی،توصیه های لازم را در زمینه مدیریت و نحوه بهره برداری از خاک و مصرف آب و کود جهت انجام فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی و زیست محیطی در قالب نسخه یا سایر روش ها به بهره برداران ارائه و یا در صورت درخواست بهره بردرا موارد توصیه ای را اجرا و یا بر اجرای آن نظارت خواهند نمود

شنبه ۲۱-۰۲-۱۳۹۸
برچسب ها: