دعوت به همکاری برای تولید کنندگان به عنوان مراکز مهارت آموزی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی  و منابع طبیعی استان  بر اساس  اهداف و وظایف  در جهت  ارتقای سطح دانش و گسترش  فناوری های جدید ، ارتقای  مهارت  دانش آموختگان  عضو ، از کلیه  تولید کنندگان  بخش کشاورزی  در زمینه های زراعی ، باغی ،دامی ،منابع طبیعی و شیلات متعلق به تولید کنندگان ، به عنوان مرکز  توان افزایی و مهارت آموزی  دعوت به همکاری  می نماید  .

جهت دانلود فرم کلیک کنید

چهارشنبه ۱۳-۰۶-۱۳۹۸
برچسب ها: