اطلاعیه تدوین سند راهبردي جهش توليد

بدينوسيله به اطلاع اعضای محترم می رساند
با توجه به  نامگذاري سال جديد  توسط مقام معظم رهبري تحت عنوان "جهش توليد" و نقش و رسالت سازمان در تحقق شعار سال، اين سازمان در نظر دارد سند راهبردي جهش توليد تدوين نمايد لذا به پيوست عناوين برنامه هاي پيشنهادي اين سازمان در سال جهش توليد ارائه میگردد لذا خواهشمند است پروژه هاي پيشنهادي خود را تا مورخ 25 / 2 / 99 به آدرس ایمیل  سازمان (tabriz_nezam@yahoo.com) یا شماره تلگرامی 09104005021 ارسال فرماييد👇👇👇

جهت دریافت پیوست اینجا کلیک کنید

شنبه ۲۰-۰۲-۱۳۹۹
برچسب ها: