شیلات

نام شرکت

شماره نظام مهندسی

رتبه شرکت

زمینه فعالیت

 

آبزیان دانش تولید

010920358

رتبه 3 پایه 3

شیلات

 

شرکت شایان پرور جاوید

010910335

رتبه 3 پایه 2

مشاوره امور دام

 

یکشنبه ۱۱-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: