نتایج آزمون هفتمین کارشناسان دادگستری

اسامی قبول شدگان هفتمین آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی اعلام شد.

 

اسامی قبول شدگان هفتمین آزمون کتبی متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی به تفکیک استان و گرایش اعلام شد.

به گزارش معاونت آموزشی،‌فنی و پژوهشی، تاریخ شرکت در جلسه مصاحبه قبول شدگان آزمون کتبی پس از تنظیم برنامه

اعلام خواهد شد.

asami-7th-rasmi Page 1

asami-7th-rasmi Page 2

asami-7th-rasmi Page 3

asami-7th-rasmi Page 41

 

asami-7th-rasmi Page 7

یکشنبه ۱۱-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: