نتایج سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری اعلام شد.

🔶به اطلاع متقاضیان سیزدهمین آزمون طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری می رساند، نتایج آزمون یاد شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی به آدرس agrieng.org در دسترس می باشد.
 🔹با عنایت به این که در اعلام نمرات، حداکثر ارفاق برای متقاضیان لحاظ شده است، لذا لازم است حتی المقدور متقاضیان از ثبت اعتراض خودداری نمایند. با این وجود، در صورت نیاز، متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 20 اردیبهشت سال جاری،  نسبت به ثبت اعتراض (حداکثر دو درس) اقدام نمایند. در صورتی که متقاضی به بیش از دو درس اعتراض ثبت نماید، سازمان نظام مهندسی دو درس اول را انتخاب نموده و متقاضی حق اعتراض به موضوع را نخواهد داشت.

🔸گفتنی است گواهی قبولی آن دسته از متقاضیانی که در مرحله اول، هر دو بخش اجرا و طراحی را قبول شده اند، تا آخر اردیبهشت ماه سالجاری صادر و به استان مربوطه ارسال خواهد شد.

یکشنبه ۰۸-۰۲-۱۳۹۸
برچسب ها: