نظام گلخانه

نام شرکت شماره نظام مهندسی رتبه شرکت زمینه فعالیت نام مدیر عامل محل دفتر
آلتین دشت 010910305 مشاوره رتبه 3 پایه 3 مشاور گلخانه و پرورش قارچ خوراکی نیما نوبری تبریز
تعاونی 1719 اهر 010860084 مشاوره رتبه 3 پایه 1 مشاور گلخانه و پرورش قارچ خوراکی امید بایبوردی اهر
کشت و کار پیام میشو 010860096 مشاوره رتبه 3 پایه 3 مشاور گلخانه و پرورش قارچ خوراکی صادق والی زاده مرند
سبزآوران سهند کیانا 010850055 مشاوره رتبه 3 پایه 3 مشاور گلخانه و پرورش قارچ خوراکی پریناز ابراهیم پور تبریز
راه سبز آذربایجان 010860142 مشاوره رتبه 2 پایه 3 مشاور گلخانه و پرورش قارچ خوراکی اسماعیل خانلاری کلیبر
پیشگامان سبز 010910348 مشاوره رتبه 3 پایه 3 مشاور گلخانه و پرورش قارچ خوراکی مجید نظر زاده تبریز
آردیش آریا 010850053 مشاوره رتبه 1 پایه 2 مشاور گلخانه و پرورش قارچ خوراکی میر علی اکبر سادات خیابانی تبریز
گلفام کشاورز 010860115 رتبه 3 پایه 3 مشاور گلخانه و پرورش قارچ خوراکی رضا حسن پور عجب شیر
طراحان دودمان سبز 010830020 پیمانکاری 7 پیمانکار گلخانه و پرورش قارچ خوراکی اسماعیل محمدی تبریز
تعاونی دشت سبز مراغه 010870188 پیمانکاری 8 پیمانکار گلخانه و پرورش قارچ خوراکی توحید قلی نؤاد مراغه
عصر کلبه سبز 010890258 پیمانکاری 8 پیمانکار گلخانه و پرورش قارچ خوراکی فاضل شکوری میانه
شرکت زرین کشت پردیس 010860102 پیمانکاری 7 پیمانکار گلخانه و پرورش قارچ خوراکی امیر توحیدی مهر تبریز
شرکت توسعه و عمران کشت 010910356 پیمانکاری 6 پیمانکار گلخانه و پرورش قارچ خوراکی پزشکی تب
یکشنبه ۱۱-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: