اطلاعیه : ارزیابی نمونه های بخش کشاورزی از مراکز و شرکتهای متقاضی انتخاب به عنوان نمونه

✅اطلاعیه
در راستای ارزیابی نمونه های بخش کشاورزی از مراکز و شرکتهای متقاضی انتخاب به عنوان نمونه خواهشمند است مدارک خود را تا تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه به شرح پیوست 👇👇برای سال زراعی ۹۸ و ۹۹ به این سازمان ارسال فرمایید .

پنجشنبه ۱۸-۰۲-۱۳۹۹
برچسب ها: