واحد های دام و طیور

ردیف نام متقاضی شماره نظام مهندسی شهرستان محل درخواست نوع تقاضا بر اساس اولویت امتیاز سابقه کاری منطقه فعالیت
1 محمد کاظم صادق زاده 0108302962 اهر ماکیان سنگین سبک صنایع 420 5 اهر - کلیبر- خداآفرین
2 مریم نظرزاده 0108604997 اهر         310 4 اهر - کلیبر- خداآفرین
3 پیمان رضایی زنگ ملک 0108605572 اهر         352 3.5 اهر - کلیبر- خداآفرین
4 یوسف صفی خانلو 0108403461 اهر سنگین سبک صنایع ماکیان 300 6 اهر - کلیبر- خداآفرین
5 رجب تقوی 0108000196 اهر سنگین ماکیان سبک _ 300 10 اهر - کلیبر- خداآفرین
6 مسعود سلیمانی 0108403526 اهر ماکیان سنگین سبک صنایع 345 4.5 اهر - کلیبر- خداآفرین
7 الهیار شیری زاده 01088063911 اهر ماکیان سنگین سبک صنایع 355 4 اهر - کلیبر- خداآفرین
8 محمد رضا عبدی ریحان 0108100689 اهر ماکیان سنگین سبک _ 320 8 اهر - کلیبر- خداآفرین
9 جواد قانونی 0108605198 بستان آباد ماکیان سنگین     354 3 بستان آباد-میانه
10 هاشم قاسمی 0108403380 بستان آباد سنگین ماکیان سبک صنایع 520 8 بستان آباد-میانه
11 شهرام قرقره چی 0108100847 بستان آباد سنگین ماکیان سبک صنایع 395 10 بستان آباد-میانه
12 حسن رحیمی اسکوئی 0108604823 بستان آباد ماکیان سنگین سبک _ 534 4 بستان آباد-میانه
14 مرتضی پهلوانی 0108403114 بناب سنگین سبک ماکیان صنایع 417 7.5 بناب
15 ابراهیم تقوی 0108503594 بناب سنگین سبک ماکیان صنایع 402 3 بناب
16 محمدرضا امیرمیدانی 0108100216 تبریز سبک سنگین ماکیان صنایع 435 9 تبریز - آذرشهر - اسکو- هریس
17 رشید پرتوی نسب 0108806631 تبریز ماکیان صنایع سنگین سبک 340 3.5 تبریز - آذرشهر - اسکو- هریس
18 علیرضا اصل خادمی افضل 0108605331 تبریز ماکیان صنایع سنگین سبک 465 4.5 تبریز - آذرشهر - اسکو- هریس
19 جلال اسدی پاکدل 0108705775 تبریز ماکیان سنگین سبک صنایع 375 3 تبریز - آذرشهر - اسکو- هریس
20 غلام رضا نور افکن 0108302896 تبریز سنگین ماکیان سبک صنایع 360 3 تبریز - آذرشهر - اسکو- هریس
21 کامبیز شفیعی 0108000091 تبریز ماکیان سنگین سبک صنایع 441 4 تبریز - آذرشهر - اسکو- هریس
22 جلیل خرسندی 0108100923 تبریز ماکیان صنایع سنگین سبک 436 10 تبریز - آذرشهر - اسکو- هریس
23 خسرو پارسایی مهر 0108806691 تبریز         369 2.5 تبریز - آذرشهر - اسکو- هریس
25 حمید اسماعیلی 0108100879 تبریز صنایع سنگین ماکیان سبک 312 9 تبریز - آذرشهر - اسکو- هریس
26 خسرو پارسایی مهر 0108806691 تبریز         379 3.5 تبریز - آذرشهر - اسکو- هریس
27 سالار کلانتری   تبریز             تبریز - آذرشهر - اسکو- هریس
28 روشنک کودریان 0108000460 تبریز ماکیان سبک صنایع سنگین 305 7 تبریز - آذرشهر - اسکو - هریس
29 محمد علی هاشم زاده 0108201385 تبریز سنگین ماکیان صنایع سبک 465 4 تبریز - آذرشهر - اسکو - هریس
30 رضا منتظر صادق 0108302948 تبریز سنگین سبک صنایع ماکیان 390 8 تبریز - آذرشهر - اسکو - هریس
32 علی حاجی زاده 0108806466 تبریز ماکیان سنگین سبک صنایع 325 3 تبریز - آذرشهر - اسکو - هریس
33 امیر رضا نوید جاوید 0108504493 تبریز سنگین سبک ماکیان صنایع 325 3 تبریز - آذرشهر - اسکو - هریس
34 سعید تینا 0108605118 تبریز ماکیان سنگین صنایع سبک 370 3.5 تبریز - آذرشهر - اسکو - هریس
35 شهرام خیاط باحجب 0108907227 تبریز - آذرشهر سنگین سبک     580 10 تبریز - آذرشهر - اسکو - هریس
36 علی باقری 0108706081 جلفا سنگین سبک ماکیان صنایع 300 3 جلفا
37 علیرضا ابوطالبی 0108606419 سراب ماکیان سنگین سبک صنایع 300 5 سراب
38 داود جوادی نسب 0108302182 سراب سنگین سبک صنایع ماکیان 335 5 سراب
39 بهزاد شکویی 0108705753 سراب سنگین سبک ماکیان صنایع 300 5 سراب
40 شهرام واقفی 0108504341 سراب ماکیان صنایع سنگین سبک 378 6.5 سراب
41 حسن داورپناه 0108302558 سراب سنگین سبک ماکیان صنایع 331 5 سراب
42 فیروز اکبری 0108403612 سراب سنگین سبک ماکیان صنایع 314 6 سراب
43 سعید پاک پور 0108100566 شبستر ماکیان سنگین     300 3 شبستر
44 میر قربانعلی رحیمی 0108201033 شبستر سنگین سبک صنایع ماکیان 305 3.5 شبستر
46 اصغر کرامتی سار 0108100720 شبستر سنگین سبک ماکیان   335 6.5 شبستر
47 رضا ابراهیم پور اژدری 0109008143 شبستر ماکیان سنگین صنایع سبک 354 4 شبستر _ مرند
49 مهدی نایب پور جعفرقلی اوشاغی   کلیبر_ خداآفرین سنگین سبک ماکیان صنایع 525.6 3 کلیبر _ خداآفرین
50 ناصر امیر ابراهیمی 0108201506 مراغه ماکیان سنگین صنایع سبک 495 8 مراغه - هشترود - چاراویماق
51 ولی اله پلنگی 0108403752 مراغه ماکیان سنگین سبک صنایع 300 4.5 مراغه - هشترود - چاراویماق
52 پرویز محمدی 0108000482 مراغه ماکیان سنگین صنایع سبک 440 6 مراغه - هشترود - چاراویماق
53 احمد اشرفی بلوک آباد 0108201379 مراغه صنایع ماکیان سنگین سبک 325 9 مراغه - هشترود - چاراویماق
55 اکبر حمزه آذر 0108302928 مراغه صنایع ماکیان سنگین سبک 394 10 مراغه - هشترود - چاراویماق
56 عباس رحیمی 0108100240 مراغه ماکیان سنگین سبک صنایع 430 10 مراغه - هشترود - چاراویماق
57 هادی عطار حسینی 0108504471 مراغه ماکیان سنگین سبک   360 6 مراغه - هشترود - چاراویماق
58 حجت نبی پور 0108302155 مراغه سنگین ماکیان سبک صنایع 312 9 مراغه - هشترود - چاراویماق
59 نادر فرزانه 0108302463 مراغه سنگین سبک صنایع ماکیان 357 3 مراغه - هشترود - چاراویماق
60 هادی عطار حسینی 0108504471 مراغه ماکیان سنگین سبک   360 6 مراغه - هشترود - چاراویماق
61 میر ناصر رشادی 0108604949 مرند سنگین سبک صنایع ماکیان 338 3 مرند - جلفا
62 علی رستمی 0108605589 مرند سنگین سبک ماکیان صنایع 385 3 مرند - جلفا
63 حسن سلمانی 0108201249 مرند سنگین ماکیان سبک صنایع 325 4 مرند - جلفا
64 حسن جمشیدی دولت آبادی 0108907599 مرند ماکیان سنگین     335 3 مرند - جلفا
65 رسول رستمی کشکی 0108604821 مرند ماکیان سنگین     303 4 شبستر - مرند
66 اصغر علی نژاد 0108403206 ملکان ماکیان سنگین سبک صنایع 395 8 ملکان
67 احمد احمدی 0108403620 ملکان ماکیان سنگین سبک صنایع 344 7 ملکان
68 رحمان انتظاری 0108000063 ملکان ماکیان سنگین سبک صنایع 335 405 ملکان
69 حیدر زاهدی 0108605097 ملکان سنگین صنایع ماکیان سبک 305 5 ملکان
70 اسمعیل زیاد پور 0108302117 ورزقان سنگین سبک صنایع ماکیان 310 5 ورزقان
71 نوری فلاحی 108604910 ورزقان سنگین سبک صنایع ماکیان 300 3 ورزقان
72 امراه علیپور 0108707029 ورزقان         300 5
یکشنبه ۱۱-۰۹-۱۳۹۷
برچسب ها: