اقدام فوری برای صدور پروانه اشتغال اعضای حقیقی

اقدام فوری برای صدور پروانه اشتغال اعضای حقیقی

🔸پیرو اعلان قبلی سازمان مرکزی مبنی بر منوط بودن ارجاع کار به داشتن پروانه اشتغال از اول اسفند ماه 98، معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به سازمان نظام مهندسی استان ها، اقدام فوری جهت صدور و یا تمدید پروانه اشتغال اعضاء در سامانه سانکا را خواستار شد.

🔸بر این اساس و به منظور تسهیل روند اجرایی موضوع، پروانه اشتغال جهت کلیه اعضای حقیقی سازمان که دارای رتبه (مشاور/پیمانکار) می باشند، صادر می شود و اگر عضوی در ماده (7) دستورالعمل صدور پروانه اشتغال شرایط لازم را نداشته باشد، سازمان استان می تواند با اخذ تعهد کتبی مبنی بر گذراندن دوره مهارتی که متعاقبا جزئیات آن بر اساس تصمیمات کارگروه بازنگری و اصلاح شیوه نامه ها و دستورالعمل های حوزه معاونت آموزش ابلاغ خواهد شد، اقدام نماید.

🔸 در این نامه تأکید شده است، سازمان استان با تمام توان نسبت به اطلاع رسانی، بررسی درخواست ها، صدور و تمدید پروانه اشتغال، اعطای صلاحیت جهت ارجاع کار و ... اقدام عاجل نماید.

دوشنبه ۲۱-۱۱-۱۳۹۸
برچسب ها: