اولين جلسه كميسيون صدور مجوز هاي حفظ نباتات بصورت *مجازي * در استان آذربايجان شرقي برگزار شد

✅📱اولين جلسه كميسيون صدور مجوز هاي حفظ نباتات بصورت *مجازي * در استان آذربايجان شرقي برگزار شد

🔶در جلسه مورخ ٩٩/١/١٨ روز دوشنبه ساعت ٢١
بررسی وضعیت صدور مجوز فروشگاههاي دفع آفات نباتي  و به روز رسانی سامانه پنجره واحد در  ارتباط زنده تصویری رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و اعضاي كميسيون انجام شد
 
🔶 در اين جلسه ۲۰ پرونده بررسی گردید که؛

🔶١٨ مورد تایید شد تا منجر به صدور مجوز فروشگاههاي دفع آفات نباتي گردد.

🔶٢مورد نيز به علت غیر مجاز بودن واحدها مخالفت گردید

 

شنبه ۲۳-۰۱-۱۳۹۹
برچسب ها: