حضور پر شور ریاست سازمان ، مدیران و همکاران سازمان و ادارت تابعه سازمان جهاد کشاورزی استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۷

سه شنبه ۲۳-۱۱-۱۳۹۷
برچسب ها: