✅عدالت بهره مندي عادلانه اعضاي سازمان از فرصت ها و خدمات حرفه اي با هوشمندسازي سامانه سانكا

سازمان مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای اعلام کرد:

🔸در راستاي اجراي سياست عدالت در ارجاع كار و بهره مندي عادلانه اعضاي سازمان از فرصت ها،  تسهيلات و خدمات حرفه اي؛ سازمان مرکزی با ارسال بخشنامه ای به سازمان نظام مهندسی استان ها، اعلام کرد؛ هر عضو حقوقی فقط از مزاياي يك عضو حقيقي مي تواند در امتيازات مربوط به هيات مديره، كارشناس  امتيازآور و شاغل تمام وقت بهره مند گردد.

🔸بر این اساس، با هوشمندسازي سامانه سانكا، چنانچه امتياز و شماره نظام مهندسي اعضاي حقيقي سازمان در بيش از يك شركت مورد استفاده قرار گرفته باشد، كارتابل هاي  عضو حقيقي و عضو حقوقي تا زمان تعيين تكليف، به حالت تعلیق درآمده و هيج خدماتي به آنها ارايه نخواهد شد.

دوشنبه ۲۹-۰۲-۱۳۹۹
برچسب ها: